Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah

Revolusi dalam pemindahan pengetahuan kepada pengguna perpustakaan telah berkembang pesat dengan adanya teknologi maklumat dan rangkaian. Tiada siapa pernah menyangka, bahawa rujukan serta pencarian bahan perpustakaan secara konvensional dan memakan masa dapat dilakukan dengan pantas, lengkap dan tersusun dengan berkembangnya era teknologi digital. 


Pusat Pembelajaran Digital Sultanah Nur Zahirah

Revolusi dalam pemindahan pengetahuan kepada pengguna perpustakaan telah berkembang pesat dengan adanya teknologi maklumat dan rangkaian. Tiada siapa pernah menyangka, bahawa rujukan serta pencarian bahan perpustakaan secara konvensional dan memakan masa dapat dilakukan dengan pantas, lengkap dan tersusun dengan berkembangnya era teknologi digital.